• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Голосіївський районний суд міста Києва
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

НАКАЗ про затвердження правил пропуску осіб до приміщення Головіївського районного суду міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови Голосіївського

районного суду м. Києва

  41 від «18 » травня 2015 року

 

 

Правила пропуску

осіб до приміщення Голосіївського

районного суду м. Києва

 

Цими Правилами визначається порядок пропуску осіб до приміщення Голосіївського районного суду м. Києва з метою підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони службового приміщення суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Пропускний режим у Голосіївському районному суді м. Києва здійснюється працівниками спеціального батальйону судової міліції «Грифон».

1.2. Під час здійснення своїх завдань працівники спеціального батальйону судової міліції «Грифон» керуються чинним законодавством України та цими Правилами.

1.3. При невиконані вимог працівниками спеціального батальйону судової міліції «Грифон», згідно з вимогами даних Правил, відвідувачі можуть притягуватися до відповідальності відповідно до вимог чинного адміністративного законодавства України.

1.4. Порядок пропускного режиму та підтримання громадського порядку в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.

1.5. Про всі порушення пропускного режиму працівники спеціального батальйону судової міліції «Грифон» доповідають керівництву суду (голові суду або його заступникам) або керівнику апарату суду.

1.6. Контроль за здійсненням пропуску осіб у приміщення Голосіївського районного суду м. Києва покладається на керівника апарату суду (на час відсутності на заступника керівника апарату суду).

1.7. Ці Правила розміщуються у приміщенні суду на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

2.        Особливості та порядок пропускного режиму.

 

2.1.     Дані про осіб, які прибули до приміщення суду, заносяться працівниками судової міліції у журнал відвідувачів.

2.2.     Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщення суду здійснюється відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України.»

2.3.     Пропуск суддів, а також суддів, які перебувають у відставці до приміщення суду здійснюється за предявленням відповідного посвідчення.

2.4.     До приміщення суду із використанням спеціальних технічних засобів пропускаються:

2.4.1.  Працівники апарату відповідного суду за предявленням службового посвідчення.

2.4.2.  Працівники правоохоронних органів, фельдєгерскої служби, спеціального звязку за предявленням службового посвідчення.

2.4.3.  Особи, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних та адміністративних справ за списком секретарів суду або при предявлені судової повістки, ухвали суду та документа, який засвідчує особу (паспорт; посвідчення, що містить фото та гербову печатку).

У разі, якщо в особи відсутнє посвідчення, міліціонер через судового розпорядника (секретаря судового засідання) зясовує особу прибулого і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні.

2.4.4.  Практиканти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщенні суду, згідно зі списком, затвердженим головою відповідного суду, після предявлення документа, який засвідчує особу.

2.4.5.  Особи, що прибули на відкриті судові засідання, за предявлення документа, який засвідчує особу.

2.5.     Пропуск осіб у приміщення суду та на його територію здійснюються в робочі дні згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи.

2.6.     У робочі дні з 18.00 год. поточного дня до 09.00 год. наступного дня, вихідні, святкові, неробочі дні судді та працівники апарату суду пропускаються у приміщення суду безперешкодно за службовим посвідченням. Сторонні особи, які не є працівниками суду, не допускаються до приміщення суду без письмового дозволу голови суду.

 

3.  Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення Голосіївського районного суду м. Києва

 

3.1.     Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до залу судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

3.2.     Забороняється пропуск осіб до приміщень судів:

-       у стані спяніння (алкогольного чи наркотичного), що ображає людську гідність і громадську мораль;

-       з тваринами;

-       з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

-       з колюче-ріжучими предметами;

-       з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 45*35*15 см;

 

4.  Порядок пропуску творчих працівників телерадіоорганізацій, журналістів і технічних працівників зі стаціонарною телеапаратурою (фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису) до приміщення Голосіївського районного суду м. Києва.

 

4.1.         Представник телерадіоорганізації заходить до приміщення суду маючи при собі документ, що посвідчує його особу.

 

5.  Порядок проведення зйомки стаціонарною телеапаратурою (фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису) в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва.

 

5.1.     Журналісти і технічні працівники, творчі працівники телерадіоорганізацій мають право:

 

проводити в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео- та аудіо технічних засобів без окремого дозволу суду, але з урахування обмежень, установлених законом;

– проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав;

– трансляцію судового засідання здійснювати лише з дозволу суду;

– проводити в приміщенні суду (коридорах, кабінетах та інших приміщеннях суду) фото- і кінозйомки, відео- та звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювати зйомку по радіо і телебаченню.

 

6. Обов’язки працівників спеціального підрозділу

судової міліції «Грифон»

 

6.1. Працівник спеціального батальйону судової міліції «Грифон» зобов’язаний:

6.1.1. Встановлювати дані про осіб, які прибули до приміщення суду.

6.1.2.  Негайно повідомляти керівництво Голосіївського районного суду м. Києва про порушення цілісності об’єкта охорони, виникнення конфліктних ситуацій у приміщенні суду та про заподіяні збитки.

6.1.3. Забезпечувати недоторканість місця вчинення протиправних дій на території об’єкта охорони до прибуття представників правоохоронних органів.

6.1.4. Здійснювати пропускний режим у приміщення Голосіївського районного суду м. Києва у відповідності до вимог даних Правил.

6.1.5. У разі виявлення осіб, які розшукуються правоохоронними органами за вчинення злочинів або правопорушень, негайно доповідати про них у чергову частину РУ ГУ МВС.

6.1.6. На вимогу голови чи заступників голови Голосіївського районного суду м. Києва надавати інформацію про стан громадського порядку у приміщенні суду.

6.1.7. Зберігати інформацію про державну та комерційну таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

6.1.8. Підтримувати належний громадський порядок біля входу до службового приміщення Голосіївського районного суду м. Києва.

6.2. Працівникам спеціального батальйону судової міліції «Грифон» заборонено:

6.2.1. Залишати без нагляду пункт пропуску, доки його не буде змінено або знято.

6.2.2. Вступати в розмови зі сторонніми особами щодо питань, які не відносяться до питань здійснення пропускного режиму в Голосіївського районного суду м. Києва.

6.2.3. Під час здійснення пропускного режиму працівники спеціального батальйону судової міліції «Грифон» повинні чітко дотримуватись вимог чинного законодавства України, виявляти культуру і чемність у спілкуванні з працівниками та відвідувачами суду.

 

 

 

 


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
Розпорядникам бюджетних коштів
Проект Порядку виплати винагороди присяжним
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України
Стратегічний план розвитку
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру