flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням загальних зборів суддів

Голосіївського районного суду м. Києва

від 22 грудня 2015 р.

(зі змінами та доповненнями

внесеними рішенням зборів суддів

16 травня 2017 р., 02 липня 2018 р., 25 листопада 2022 р., 08 лютого 2023 р.)

 

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу у Голосіївському районному суді м. Києва

 

 

  1. Загальні положення

 

Дані Засади розроблені на виконання п. 1.4.9. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України  № 30 від 26.11.2010 року (з наступними змінами та доповненнями), з урахуванням принципів розподілу спеціалізації між суддями, визначених зборами суддів Голосіївського районного суду м. Києва.

В частині, що не врегульована ними, автоматизована система документообігу Голосіївського районного суду м. Києва функціонує у відповідності до тих принципів, які визначені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженим рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 року (з наступними змінами та доповненнями).

 

1.1. Документообіг Голосіївського районного суду  м. Києва (далі - документообіг суду) - це проходження документів в суді з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

1.2 Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації проходять і опрацьовуються в суді на єдиних організаційних та правових засадах організації документообігу.

1.3. Порядок документообігу у суді регламентується Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 року (з наступними змінами та доповненнями) та Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міста Києва та Севастополя, апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

1.4. Засади визначають порядок функціонування  автоматизованої системи документообігу в Голосіївському районному суді  м. Києва  (далі - автоматизована система), яка забезпечує:

реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;

об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями Голосіївського районного суду  м. Києва;

виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду;

централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом;

автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками; 

1.5.      Для функціонування автоматизованої системи працівники апарату Голосіївського районного суду  м. Києва  забезпечують:

своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

захист інформації автоматизованої системи в суді;

своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

1.6. Збори суддів Голосіївського районного суду  м. Києва  мають визначені цими Засадами повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

Затверджені рішенням зборів суддів засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи документообігу суду та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

  1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

 

2.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в  Голосіївському районному суді  м. Києва  визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор Голосіївського районного суду  м. Києва.

2.2. Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цим Положенням інформацію.

2.3. Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги цього Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.4. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

2.5. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху.

2.5.1. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується працівниками апарату Голосіївського районного суду  м. Києва, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

2.5.2.   Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

2.5.3.   Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

2.5.4.   Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

 

  1. Прийом та розподіл судових справ між суддями

 

3.1.   Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату Голосіївського районного суду  м. Києва, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

3.1.1. (Прийом судових справ здійснюється з понеділка по четвер з 09.00 год. до 16.00 год., в п’ятницю з 08.00 год. до 13.00 год.-визнано нечинним рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.10.2017 року у справі № 826/8208/17). Розподіл судових справ здійснюється з понеділка по четвер з 09.00 год. до 17.00 год., в п’ятницю з 08.00 год. до 15.00 год., за виключенням відводів.

3.2.   У суді може застосовується:

- автоматизований розподіл судових справ одразу після реєстрації відповідної судової справи;

- повторний автоматизований розподіл судових справ;

- розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- визначення складу суду з метою заміни судді (суддів)

 

Збори суддів відповідного суду мають право визначити особливості автоматичного розподілу судових справ у випадках, прямо передбачених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України (у редакції Рішення ради суддів України від 03.03.2016 р. № 21).

 

3.3.   Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді; 

за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

у період відпустки судді; 

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

під час перебування судді в нарадчій кімнаті, у разі повідомлення про це відповідальної особи суду;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 

  1. Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 

4.1 Збори суддів Голосіївського районного суду м. Києва мають повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи, визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням.

4.2 Збори суддів Голосіївського районного суду м. Києва мають право:

 

Збори суддів мають право визначити коефіцієнт складності судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі в розгляді судової справи, тощо.

Збори суддів мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, або виконують інші обов’язки, не пов’язані із здійсненням правосуддя (є членами Ради суддів України або здійснюють науково-викладацьку діяльність в Національній школі суддів України), але не більш ніж на 60 % порівняно з навантаженням інших суддів.

 

  1. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

 

5.1. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється за загальними правилами, визначеними Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 року, з наступними змінами та доповненнями, з урахуванням особливостей, передбачених даним підрозділом.

5.2. При автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя (при одноособовому розгляді справи) або колегія суддів (при колегіальному розгляді судової справи) із числа суддів Голосіївського районного суду м. Києва, з урахуванням принципів розподілу спеціалізацій, визначених зборами суддів Голосіївського районного суду м. Києва.

У Голосіївському районному суді м. Києва запроваджена спеціалізація з розгляду цивільних, адміністративних, кримінальних справ (проваджень), матеріалів про адміністративні правопорушення та заяв про відвід слідчим суддям при розгляді клопотань органів досудового розслідування, скарг в порядку статті 303 КПК України та суддям, які розглядають кримінальні провадження.

Рішеннями зборів суддів Голосіївського районного суду м. Києва визначається кількісний склад цивільної та кримінальних спеціалізацій Голосіївського районного суду м. Києва, які спеціалізуються на розгляді цивільних справ та розгляді кримінальних справ ( проваджень).

Рішеннями зборів суддів Голосіївського районного суду м. Києва визначено, що судді цивільної спеціалізації Голосіївського районного суду м. Києва розглядають також адміністративні справи.

Рішеннями зборів суддів Голосіївського районного суду м. Києва визначено, що всі судді Голосіївського районного суду м. Києва розглядають матеріали про адміністративні правопорушення.

За рішенням зборів суддів Голосіївського районного суду м. Києва зі складу кримінальної спеціалізації окремо обираються судді, стаж роботи яких становить не менше ніж десять років, які уповноважені здійснювати кримінальне провадження стосовно неповнолітніх.

 

Рішенням зборів суддів Голосіївського районного суду м. Києва визначено, що судді цивільної спеціалізації у затвердженій зборами суддів кількості здійснюють розгляд матеріалів з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, тобто є слідчими суддями. 

Рішенням зборів суддів Голосіївського районного суду м. Києва визначено, що судді цивільної спеціалізації у затвердженій зборами суддів кількості, які здійснюють розгляд матеріалів з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, тобто слідчі судді, розглядають заяви про відвід слідчому судді, подані при розгляді клопотань слідчих органів та скарг в порядку статті 303 КПК України.

Рішенням зборів суддів Голосіївського районного суду м. Києва визначено, що судді кримінальної спеціалізації у затвердженій зборами суддів кількості розглядають заяви про відвід судді, який здійснює кримінальне судове провадження одноособо.

5.3.   Розгляд конкретної судової справи, в залежності від вимог процесуального законодавства, здійснюється суддею – доповідачем одноособово або колегією у складі судді-доповідача, визначеного автоматизованою системою документообігу суду, який одночасно є головуючим в судовому засіданні при розгляді даної справи, та автоматизовано визначених суддів – членів колегії.

У випадку неможливості формування колегії суддів з суддів кримінальної спеціалізації, головуючий суддя обирається автоматично, а судді – члени колегії обираються також автоматично з числа суддів цивільної спеціалізації, що фіксується у відповідному протоколі автоматичного розподілу (додаток 2).

 

У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, перебування в нарадчій кімнаті), який не є головуючим суддею у судовій справі, повторний автоматизований розподіл судових справ не здійснюється, а заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється в порядку автоматизованого розподілу, відповідно до встановлених засад формування складу колегій суддів.

 

5.4.   При здійсненні автоматичного розподілу судових справ враховуються наступні принципи, що впливають на розподіл:

     У випадках, коли закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий час, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою чи перебування в медичному закладі для проведення стаціонарної психіатричної експертизи (ч.7 ст. 115 КПК України)

5.5. У випадку надходження до суду в порядку ЦПК  України, КАС України, КПК України, - заяв (клопотань, скарг, подань, тощо), які підлягають передачі раніше визначеному у справі головуючому судді, під час відсутності даного судді, в тому числі з передбачених законом підстав (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, навчання тощо), а також під час неможливості розподілення на даного суддю в автоматизованій системі документообігу суду справ, які надійшли в період, визначений п.п. 3.3 Засад використання автоматизованої системи документообігу Голосіївського районного суду міста Києва, затверджених рішенням загальних зборів Голосіївського районного суду міста Києва від 22.12.2015 року (зі змінами та доповненнями), та п.п. 2.3.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 року № 30 (зі змінами та доповненнями), то такі заяви ( клопотання, скарги, подання тощо), в порядку ЦПК України, КАС України, КПК України, КУпАП, - підлягають повторному автоматизованому розподілу між іншими суддями з урахуванням визначеної їм спеціалізації, з метою не порушення  розумних строків розгляду вказаних матеріалів, визначених відповідним процесуальним законом, а також з метою уникнення скарг від громадян та сторін у справі щодо пропущення судом строків їх розгляду.

5.6. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду, що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація про визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді  за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів (за наявності) за випадковим числом; версія автоматизованої системи; час закінчення автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

5.7. Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

  1. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

 

6.1. У разі задоволення відводу або самовідводу судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (суддів).

       6.2 У разі коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може продовжувати розгляд справ (припинення повноважень щодо здійснення ним правосуддя, звільнення з посади судді, відсторонення від посади судді, перебування у відпустці по догляду за дитиною, довготривала тимчасова непрацездатність на строк понад два місяці, що може стати наслідком порушення розумних строків їх розгляду), згідно вимог Конституції України, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, та відповідного процесуального закону, невирішені судові справи передаються для повторного автоматичного розподілу.

Винятково, коли головуючий суддя у судовому кримінальному провадженні відсутній у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, і в цей період виникає необхідність вирішення питання про продовження строків дії запобіжних заходів, такі справи передаються на повторний автоматизований розподіл.

Винятково, у разі коли слідчий суддя у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не може продовжувати розгляд проваджень за клопотаннями про заходи забезпечення кримінального провадження, про проведення обшуку, розгляд яких відповідно до КПК України здійснюється негайно або в межах 72 годин, що залишилися невирішеними на момент настання зазначеної вище обставини, передаються невідкладно для повторного автоматизованого розподілу.

Винятково, у разі коли слідчий суддя у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю строком понад три дні, не може продовжувати розгляд проваджень за клопотаннями про заходи забезпечення кримінального провадження, скаргами розгляд яких відповідно до КПК України здійснюється в межах 5 днів, що залишилися невирішеними на момент настання зазначеної вище обставини, передаються для повторного автоматизованого розподілу.

Винятково, у разі коли судді цивільної спеціалізації не можуть продовжувати розгляд справ через довготривалу тимчасову непрацездатність на строк понад один місяць, що може стати наслідком порушення розумних строків їх розгляду, судові справи, в порядку ЦПК України та КАС України, які не розпочаті розглядом по суті, справи про поновлення на роботі та про стягнення аліментів на утримання дитини. що є невирішеними на момент настання зазначених вище обставин, у відповідності до ч. 1 ст. 157 ЦПК України передаються для повторного автоматизованого розподілу.

Судові справи, у яких відповідно до вимог цивільного процесуального законодавства, адміністративного судочинства встановлені скорочені строки їх розгляду, у разі тимчасової непрацездатності судді, передаються для повторного автоматизованого розподілу:

- заяви про забезпечення доказів та позову в порядку ЦПК України;

- заяви про примусову госпіталізацію особи до психіатричного закладу та про примусовий психіатричний огляд в порядку ЦПК України;

- справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації в порядку ЦПК України;

- справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, в порядку ЦПК України;

- подання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної особи або особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку ЦПК України;

- подання про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах в порядку ЦПК України;

- подання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку ЦПК України; тощо);

- заяви про забезпечення доказів та позову в порядку КАС України;

- адміністративні позови в порядку Глави 6 Розділу ІІІ КАС України, стосовно яких передбачено строки розгляду в межах п’яти днів.

 

У разі коли суддя не може продовжувати розгляд справ про адміністративні правопорушення в зв’язку довготривалою тимчасовою непрацездатністю на строк понад 10 днів, що може стати наслідком порушення розумних строків їх розгляду, згідно положень ст. 277 КУпАП України щодо строків розгляду зазначених справ, матеріали про притягнення осіб до адміністративної відповідальності, що залишилися невирішеними на момент настання зазначених вище обставин, передаються для повторного автоматизованого розподілу.

В разі тимчасової непрацездатності судді, справи про адміністративні правопорушення, в порядку КУпАП, стосовно яких передбачено строки розгляду в межах п’яти днів, невідкладно передаються для повторного автоматизованого розподілу.

 

У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

 

6.3. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 6.2 цих Засад.

6.4. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, задоволення заяв про відвід, самовідвід судді, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо)) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки).

6.5. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду, що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду. Звіт містить такі відомості: дата та час початку повторного автоматизованого розподілу; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження (за наявності); категорія судової справи (за наявності); коефіцієнт складності судової справи (за наявності); інформація про учасників судового процесу (кримінального провадження); інформація щодо визначення повноважень суддів; інформація про визначення головуючого судді (судді-доповідача) за випадковим числом; інформація про визначення складу колегії суддів; підстави проведення повторного автоматизованого розподілу; версія автоматизованої системи; час закінчення повторного автоматизованого розподілу; тривалість автоматизованого розподілу. 

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

7.Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

7.1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді відбувається в порядку та у випадках, визначених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України  № 30 від 26.11.2010 року (з наступними змінами та доповненнями), за винятком випадку, передбаченого п. 7.2.

7.2. Судові кримінальні провадження, що повернулися до суду після виконання прокурором вимог ухвали суду про повернення обвинувального акту передаються раніше визначеному у кримінальному провадженні судді, згідно положень, передбачених ст. 314, ч. 1 ст. 416 КПК України.

7.3. Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

 

8. Особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів

 

8.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад один робочий день, відповідно до цих Засад фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

8.2. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 8.1. цих Засад обставин.

8.3. У разі настання обставин, зазначених у підпункті 8.1. цих Засад, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян та визначених відповідним процесуальним законом строки, а саме:

- кримінальні провадження, у яких закінчується строк дії застосованого до обвинуваченого запобіжного заходу;

- заяви про відвід або самовідвід судді, слідчого судді, присяжного, прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання;

- клопотання сторони кримінального провадження щодо застосування заходів  забезпечення кримінального провадження та заяви сторони кримінального провадження, пов’язані з застосуванням таких заходів, клопотання органів досудового розслідування про проведення обшуку;

- скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування;

- клопотання про застосування тимчасового арешту до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, до надходження запиту про її видачу, в порядку ст. 583 КПК України;

- клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) в порядку ст. 584 КПК України;

- скарги на рішення про видачу особи (екстрадицію) в порядку ст. 591 КПК України;

- заяви про забезпечення доказів та позову в порядку ЦПК України;

- заяви осіб, які беручись участь у справі, стосовно зауважень щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання в порядку ЦПК України;

- заяви про примусову госпіталізацію особи до психіатричного закладу та про примусовий психіатричний огляд в порядку ЦПК України;

- справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження строку примусової госпіталізації в порядку ЦПК України;

- справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, в порядку ЦПК України;

- подання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника - фізичної особи або особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку ЦПК України;

- подання про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах в порядку ЦПК України;

- подання про тимчасове обмеження боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку ЦПК України;

- заяви про забезпечення доказів та позову в порядку КАС України;

- адміністративні позови в порядку Глави 6 Розділу ІІІ КАС України, стосовно яких передбачено строки розгляду в межах п’яти днів;

- судові справи про адміністративні правопорушення, в порядку КУпАП, стосовно яких передбачено строки розгляду в межах п’яти днів,

підлягають розподілу в ручному режимі.

Розподіл визначеної категорії судових справ здійснюється керівником апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки, в порядку черговості, згідно алфавітного покажчика, з урахуванням встановленої спеціалізації.

8.4. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 8.1. цих Засад, до автоматизованої системи вноситься передбачена цими Засадами інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

  1. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)

 

9.1.   Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

9.2. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

9.3.   Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

 

  1. Прикінцеві та перехідні положення

 

10.1. Ці Засади набирають чинності з наступного дня після їх затвердження зборами суддів Голосіївського районного суду м. Києва.

10.2. Норми цих Засад застосовуються з дати набрання ними чинності.

10.3. Зміни та доповнення до цих Засад можуть бути внесені зборами суддів Голосіївського районного суду м. Києва.