flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Підсумки роботи Голосіївського районного суду міста Києва за 2019 рік

 

2019 рік охарактеризувалося тим, що за наявності 26 штатних посад суддів, кількість фактично працюючих суддів 17 осіб, з яких:

2 суддів не відправляли правосуддя в зв’язку із закінченням строку повноважень.

1 суддя був відрахований зі штату на підставі рішення ВРП.

 

 

За 2019 рік суддями Голосіївського районного суду міста Києва розглянуто  справ та матеріалів:

Справи

Розглянуто 

 
 

Цивільних справ

7510

 

Адміністративних справ

457

 

Справ про адміністративні правопорушення

9574

 

В порядку КПК

12963

 

Загальна кількість скасованих судових рішень за 2019 рік становить

 

1,2 %

 

 

     Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю,за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізація становить 2109 справ/матеріалів

      Середня кількість розглянутих справ на одного суддю становить 1652 справ/матеріалів

      Відсоток розгляду справ суддями становить    97,5 %

 

Організація роботи Голосіївського районного суду м. Києва

     Організація роботи суду щодо здійснення прийому громадян, розгляду пропозицій, заяв та скарг, що надійшли від громадян, здійснюється у Голосіївському районному суді м. Києва у відповідності до норм Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації»,Інструкцією з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду АРК та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Інструкціїз діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  № 348 від 14.04.1997 року зі мінами та доповненнями.

     За 2019 рік працівниками загальної канцелярії прийнято та опрацьовано 76618 одиниці вхідної кореспонденції, прийом кореспонденції здійснювався з понеділка по четвер з 09 год.  до 17.30 год., в п’ятницю з 08. год. до 15.30 год. Розподіл судових справ здійснювався з понеділка по четвер з 09 год. по 17 год., в п’ятницю з 08 год. по 15 год., за виключенням відводів.

     За 2019 рік уповноваженими особами суду було опрацьовано у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації» близько 120 запитів на отримання публічної інформації, (та близько 300 адвокатських запитів).

     За 2019 рік на дії працівників апарату суду надійшло 31 скарга,які були належним чином розглянуті та опрацьовані, по двох працівниках ініційовано проведення дисциплінарнихпроваджень,. На зборах апарату суду керівником апарату та заступником постійно наголошується на дотримання працівниками апарату належної поведінки та виконанні функціональних обов’язків на належному рівні із дотриманням норм чинного законодавства.

     Наказом керівника апарату від 11.12.2019 року затверджено порядок видачі справ для ознайомлення в Голосіївському районному суді міста Києва.Для ознайомлення з матеріалами судових справ, видачі копій судових рішень по справам, надання інформації по справам у цивільній канцелярії суду, кримінальній канцелярії суду, канцелярії по справам про адміністративні правопорушення встановлено наступні дні та години прийому: з понеділка по четвер з 09-30 до 17-30, у п’ятницю з 08-30 до 15-30, Дні прийому архіву суду: понеділок з 09-30 год. до 17-30, середа з 14-00 год. по 17-30 год., п’ятниця з 08-30 год. до 13-00 год.

     Ознайомлення з матеріалами судових справ, видачі копій судових рішень по справам, та надання інформацій по справах, які знаходяться в архіві, здійснювалось архівом у відповідності із графіком прийому громадян.

     Відповідно до п. 28 Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Голосіївського районного суду м. Києва,  особистий прийом громадян з питань організації діяльності суду здійснювався: головою суду, заступником  голови суду, керівником апарату суду та заступником керівника апарату суду.

 

 

Виконання плану роботи суду

     Відповідно до планів роботи на 2019 рік, були своєчасно підготовлені та здані статистичні звіти до ТУ ДСАУкраїни в м. Києві.

     Оперативність  розгляду справ та своєчасність здачі справ до канцелярій суду знаходиться на постійному контролі голови суду та керівника апарату. 

     Судді Голосіївського районного суду м. Києва приймають участь у семінарських заняттях, які проводяться Національною школою суддів України.

     Працівники апарату суду постійно направляються на підвищення кваліфікації, яка здійснюється Національною школою суддів України.

     Відповідно до Планів роботи суду, канцеляріями суду постійно проводиться робота по списанню судових справ до архіву суду.

    Головним спеціалістом з кадрової роботи, в повному обсязі виконані вимоги законодавства, забезпечено реалізацію державної політики з питань добору персоналу, організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетенції працівників апарату, документальне оформлення вступу на державну службу її проходження та припинення.

     Працівниками архіву суду ведеться робота по знищенню судових справ, строки зберігання яких, у відповідності до вимог закону, сплинули.

    Крім того, Голосіївський районний суд міста Києва прийняв участь в реалізації проекту «Опитування учасників судових проваджень щодо їх задоволеності якістю функціонування судів у м. Києві», що здійснюється громадською організацією «Міжнародна фундація розвитку», за результатами чого, судом було отримано висновок про те, що робота суду організована на належному рівні.

    Головою суду Чередніченко Н.П., 27.12.2019 року, з метою забезпечення ефективної діяльності Голосіївського районного суду міста Києва та вчасного виконання поставлених завдань, на підставі ст. 24 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» затверджено План роботи на перше півріччя 2020 року.