flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок видачі справ для ознайомлення в Голосіївському районному суді міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               

Наказом керівника апарату                                             

від «11» грудня 2019 року № 93 -ОД                                

                                                                                                                                                                                                  

 

ПОРЯДОК

видачі справ для ознайомлення в Голосіївському районному суді міста Києва

 

 1. Порядок видачі для ознайомлення в Голосіївському районному суді міста Києва справ (цивільних, кримінальних, справ про адміністративні правопорушення, інших матеріалів, які підлягають розгляду в судовому порядку) (далі – Порядок), розроблено відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173. 
 2. Справи видаються для ознайомлення за резолюцією голови суду, заступника голови суду, судді-головуючого по справі, на підставі письмової вимоги (заяви) таким особам:

 

 

 

 

 

 

2.1. З метою оптимізації роботи суду, для забезпечення реалізації сторонами своїх процесуальних прав на ознайомленням з матеріалами справ, судові справи, які знаходяться у цивільній або канцелярії по справам про адміністративні правопорушення, можуть бути видані працівниками відповідної канцелярії суду для ознайомлення особам, визначеним у п. 2 Порядку, без накладення відповідної резолюції у разі заповнення заяви для ознайомлення безпосередньо у відповідній канцелярії суду(Додаток № 1, Додаток № 2).

 1. Письмова вимога (заява) на ознайомлення зі справою може бути надіслана на поштову чи електронну адресу судуабо зареєстрована безпосередньо в суді.
 2. Безпосередня реєстрація заяв про ознайомлення зі справами проводиться в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва(м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А) в кабінеті № 10 працівниками загальної канцелярії суду.
 3. Прийом та реєстрація письмових вимог (заяв) на видачу для ознайомлення справ здійснюється відповідно до графіку:

 

понеділок-четвер

з 09 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

з 13 год. 45 хв. до 17 год. 30 хв.

 

п’ятниця

з 08 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

з 13 год. 45 хв. до 15 год. 30 хв.

 

 1. Видача справ на ознайомлення проводиться в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва(м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А) працівниками відповідної канцелярії суду або архіву(м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 12, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А).
 2. Видача справ на ознайомлення здійснюється відповідно до графіку:

 

КАНЦЕЛЯРІЇ СУДУ

понеділок - четвер

з 09 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.

з 13 год. 45 хв. до 18 год. 00 хв.

 

п’ятниця

з 08 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.

з 13 год. 45 хв. до 15 год. 45 хв.

 

АРХІВ

 

понеділок з 09 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.

середа з 14 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв.

п’ятниця з 08 год. 30 хв. до 12 год. 45 хв.

 

 1. Особи, зазначені у пункті 2 Порядку, мають право знайомитися зі справами протягом робочого часу відповідно до затвердженого розкладу роботи Голосіївського районного суду міста Києва, в приміщенні адміністративної будівлі суду, після передачі відповідальному за організацію ознайомлення працівнику відповідної канцелярії суду або архіву, на час ознайомлення зі справою, документа, що ідентифікує особу та підтверджує наявність повноважень.

8.1.Відповідно до ст. 53 Кодексу законів про працю України тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів скорочується на одну годину. 
         9. Під час ознайомлення забороняється виносити справи за межі будівлі суду.
         10. У разі потреби використання власних технічних засобів при ознайомленні з матеріалами судових справ, про це необхідно зазначити у заяві про ознайомлення.

 1. Факт ознайомлення із матеріалами справи фіксується відповідальним працівником відповідної канцелярії або архіву в відповідних журналах видачі справ шляхом вчинення запису про: номер справи, дату надходження заяви, прізвище, ім’я та по-батькові особи, від якої надійшла заява та її процесуальний статус, дату та годину видачі справи, кількість аркушів у справі. Особа, яка одержує справу для ознайомлення, повинна поставити підпис в журналі видачі судових справ для ознайомлення про факт одержання справи. 
 2. Особа, яка знайомиться зі справою, має право робити з неї необхідні виписки, знімати копії документів долучених до справи та копії журналу судового засідання при наявності власних технічних засобів.
 3. Під час ознайомлення категорично забороняється вносити будь-які зміни в матеріали справи, робити власні помітки на аркушах справи, самостійно вилучати та долучати матеріали справи.
  14. Після ознайомлення з матеріалами справи особа, яка ознайомлювалася, робить про це відмітку на заяві про надання справи для ознайомлення, яка долучається до матеріалів справи.
           15. При поверненні справи після ознайомлення відповідний працівник канцелярії суду або архіву повинен ретельно перевірити наявність усіх матеріалів у справі, зазначити в журналі видачі справ для ознайомлення дату та годину повернення справи та поставити підпис про її отримання. 
           16. У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких передається голові суду для вжиття відповідних заходів, а другий долучається до справи.
           17. Ознайомлення з речовими доказами та носіями інформації по справах, які зберігаються в архіві суду, законодавством України не передбачено.
           18. Виготовлення копій запису судового засідання та ознайомлення з даними технічного фіксування судового процесу здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання (кримінального провадження).
 4. Працівники відповідної канцелярії або архіву несуть у встановленому законом порядку відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків, перевищення своїх повноважень, бездіяльність або недобросовісне використання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та Правил поведінки працівників суду.
 5. Особи, які одержали матеріали справ для ознайомлення у разі порушення вимог даного Порядку несуть відповідальність згідно вимог чинного законодавства.