flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови Голосіївського

районного суду міста Києва

                                                                         31.08.2021 року № 86-ОД

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до будинків (приміщень) Голосіївського районного суду міста Києва та на їх територію транспортних засобів

                                                                             

1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до будинків (приміщень) Голосіївського районного суду міста Києва(далі – Суд ) та на їх територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до будинків (приміщень) Суду та на їх територію транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється працівниками Служби судової охорони (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в Суді працівники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до будинків (приміщень) Суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

         1.5. На вході до приміщень Суду обладнуються пункти пропуску з турнікетом (з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу або ручними металошукачами, рентгенотелевізійним інтроскопом (у разі необхідності), кабіною (кімнатою) для вибіркового огляду осіб, засобами відеонагляду та зв’язку та інших спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей.1.6. Службові входи до будинків (приміщень) Суду обладнуються пристроями контролю доступу, які є складовими автоматичної системи контролю та управління доступом.

1.7. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки в будинки (приміщення) Суду, а також винесення таких цінностей за межі відповідних будинків (приміщень) Суду здійснюється відповідно розпоряджень або доручень голови суду, її заступника, керівника апарату суду, його заступника.

1.8. Для речей, які заборонено проносити до будинків (приміщень) Суду, обладнуються камери схову.

1.9. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на відповідні суди, органи та установи системи правосуддя.

1.10. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальників територіальних управлінь (командирів підрозділів охорони) Служби, що здійснюють їх охорону, а також на голову суду, її заступника, керівника апарату суду, його заступника, які інформують начальників територіальних управлінь (командирів підрозділів охорони) Служби про порушення вимог цих Правил працівниками Служби.

1.11. Примірник цих Правил розміщується в будинку (приміщенні) суду, іншого органу або установи системи правосуддя перед пунктом пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

2. Порядок пропуску осіб до будинків (приміщень) Суду

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду, керівником іншого органу або установи системи правосуддя розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначених будинків (приміщень) забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до Суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ, мобільного додатку «Дія», разі забезпечення Служби технічними засобами (смартфон, планшет тощо) для ідентифікації осіб, які прибули до суду).

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщень, в яких вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, заступник голи суду, судді, керівник апарату, заступник керівника апарату суду, співробітники апарату суду.

2.5. Голова, заступник голови та судді, судді інших судів, судді у відставці пропускаються до будинків (приміщень) Суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарати Суду пропускаються до будинків (приміщень), в яких вони працюють, в робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

2.6.1. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники апарату суду пропускаються до відповідних приміщень за погодженням із головою суду або керівником апарату суду за пред'явленням службового посвідчення.

2.6.2. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні пропускаються до будинків (приміщень) учасники судових справ, за погодженням з головуючим суддею, головою суду або керівником апарату суду, за правилами, визначеними даним порядком, у разі чергування слідчих суддів з прийому та розгляду клопотань органів досудового розслідування про застосування запобіжних заходів на підставі наказу голови суду.

2.7. До будинків (приміщень) Суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

2.8. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів працівник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.9. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень Суду здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2.9.1. Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення Суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови суду або керівника апарату суду.

2.10. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.11. До будинків (приміщень) Суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків.

2.11.1. Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника(секретаря судового засідання).

2.12. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до Суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників Суду, а за їх відсутності – працівника Служби.

2.13. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники Служби пропускають до Суду працівників відповідних ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду й негайно повідомляють про це голову суду, керівника апарату суду та чергового територіального управління Служби.

2.14. Інформація щодо осіб, які пропускаються до будинків (приміщень) Суду та не є їх працівниками, заноситься працівниками Служби до Журналу відвідувачів (Додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у будинку (приміщенні) даної установи) або до відповідної інформаційної підсистеми (у разі наявності).

2.15. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.16. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у будинках (приміщеннях) Суду можуть перебувати:

2.17. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до будинків (приміщень) Суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

2.18. Вхід та вихід до будинків (приміщень) Суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральні входи, обладнані контрольно-пропускними пунктами (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

2.18.1. У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

3. Порядок пропуску транспортних засобів на територію судів, органів та установ системи правосуддя

 

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території Суду здійснюються під наглядом працівника (-ів) Служби.

3.4. Забороняється:

 

4. Обмеження щодо пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, інших органів та установ системи правосуддя

 

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.1.1 Під час проведення закритих засідань в Суді доступ до відповідних приміщень Суду, у яких проводяться такі засідання, обмежується рішенням голови суду або керівника апарату суду.

4.2. Забороняється пропуск до будинків (приміщень) Суду осіб:

4.3. Особи, які прибули до Суду, на час відвідування, речі та предмети, з якими заборонено пропуск до Суду, можуть залишити у спеціальних індивідуальних камерах схову, обладнаних поряд із пунктами пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5 – 7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4 Тимчасово, у разі запровадження Кабінетом Міністрів України карантину, з урахуванням установленого в населеному пункті, де розміщується Суд, відповідного рівня епідемічної небезпеки, за рішенням голови суду або керівника апарату суду, може бути обмежено пропуск до будинків(приміщення) Суду осіб:

 Додатки