flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Результати анкетування 2019

Аналітична довідка

щодо проведеного опитування учасників судових проваджень у 2019 році,щодо їх задоволеністю якістю функціонування

Голосіївського районного суду міста Києва

 

 В рамках реалізації проекту «Опитування учасників судових проваджень щодо їх задоволеністю якістю функціонування судів у місті Києві», що здійснюється громадською організацією «Міжнародна фундація розвитку» за підтримки програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя», відповідно до рішення Ради суддів України № 28 від 02 квітня 2015 року, на виконання пункту 3 рішення Ради судів України № 35 від 12 травня 2016 «Про реалізацію «Системи оцінювання роботи суду», з метою об’єктивної оцінки якості послуг, які надаються Голосіївським районним судом міста Києва та розробки ефективних кроків для підвищення рівня громадської довіри до суду у приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва проводилось опитування громадян – відвідувачів суду.

Опитування проводилось за методом цілеспрямованої вибірки з дотриманням принципу розумової достатності і соціально-демографічних  квот відвідувачів суду.

Загальна кількість відвідувачів, які виявили бажання взяти участь в опитуванні – 149 осіб.

 

Загальна характеристика респондентів

 

Розподіл за віковими характеристиками. 

Завіком опитані відвідувачі Голосіївського районного суду міста Києва розподіляються наступним чином: «18-25 років» - 16,8%; «26-39 років» - 44,2%; «40-59 років» - 24.2%; «60 років і старші» - 11.4%.

 

Розподіл за статтю

44,3% опитаних становлять чоловіки; 55,7% - жінки.

 

Рівень освіти

47,7% опитаних респондентів мають вищу юридичну освіту. 

 

Розподіл за матеріальними статками

За майновим статусом більшість респондентів (63,8%) відносять себе до групи осіб середнього статку. 12,2% опитаних оцінюють свій майновий статус «нижче середнього», а 2% ідентифікують себе як бідних. Ніхто із респондентів не ідентифікує себе із заможними та багатими.

 

Географічний розподіл

74,5% опитаних виявилися жителями міста Києва, решта – жителі інших населених пунктів Київської області та України загалом.

 

Розподіл за роллю в судовому процесі

34,9% респондентів представляють у суді особисто себе, 41,6 % – іншу особу.

Наявність попереднього судового досвіду

Найбільшу частку серед опитаних відвідувачів Голосіївського районного суду міста Києва (23,5%) становлять респонденти, які беруть участь у судовому процесі  від 2 до 5 разів. 23,5% опитуваних відвідувачів вперше беруть участь у судовому процесі. Лише 26,8% респондентів 6 і більше разів приймали участь у судовому процесі.

Серед опитаних найбільше учасників цивільного процесу –55,3%. Значно менше учасників інших процесів: адміністративний процес – 8,1%, кримінальний процес – 29,3%. У 51,2 % опитаних на момент проведення опитування справи знаходилися у стані розгляду. У 35 % респондентів розгляд справи в суді ще не було розпочато, а у 13% - розгляд справи було завершено.

 

Обізнаність з роботою суду та суддів цілому

 Аналіз відповідей респондентів засвідчує, що 51,7% опитаних загалом або цілком обізнані з роботою суду. Решта респондентів заявили, що вони майже не обізнані.

 

Загальна оцінка якості роботи суду

 На думку респондентівроботу Голосіївського районного суду міста Києва можна оцінинити: на відмінно 29,5 %, добре – 39 %, задовільно 18,8%, незадовільно 8 %.

 

Доступність суду

 В цілому доступність Голосіївського районного суду міста Києва оцінюється позитивно (95,3%).

Більшість респондентів зазначили, що не зазнавали ніяких перешкод у доступі до приміщення суду через обмеження охорони.

45 % респондентів вважють, що люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду.

Опитувані відвідувачі висловили помірне задоволення (45%) тим, що вдається додзвонитися та отримати потрібну інформацію телефоном.

Респонденти в цілому позитивно оцінюють графік роботи відділу прийому і реєстрації (канцелярії) (67,8%), вчасно та безперешкодно вирішувати справи в суді.

На питання "чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юриста-консультанта) у разі необхідності?" 7,3% респондентів відповіли, що «Цілком ні» та «швидше ні»,12,1 % респондентів не надали відповідь на це питання, і лише 46,3% дали стверджувальну відповідь.

 

Зручність та комфортність перебування у суді

 Респонденти оцінили зручність та комфортність перебування у суді з середнім показником  60-70%.

  

Повнота та ясність інформації

 Як свідчать отримані дані, респонденти в цілому задоволені повнотою та ясністю інформації по всім пунктам. На думку майже 76,7% респондентів інформаційні стенди розташовані достатньо зручно.  70.5 % опитаних заявили, що вони в тій чи іншій мірі задоволені наявною в суді інформацією щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень; 56% - щодо правил допуску в суд та перебування в ньому.

Серед опитуваних відвідувачів суду 65,1% тих, хто користувався офіційною веб-сторінкою Голосіївського районного суду міста Києва на веб-порталі Судова влада України. 86% таких користувачів відзначили, що на цій веб-сторінці вони знайшли потрібну для них інформацію.

 

Сприйняття роботи працівників апарату суду

 Серед опитаних відвідувачів 79,6 % погодилися з тим, що працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення строків. 6,1 % залишились незадоволеними роботою працівників апарату суду.

 

Дотримання термінів судового розгляду

Представлені дані дозволяють зробити висновок про середнійрівень задоволеності відвідувачів (40.9 %) дотриманням термінів судового розгляду у Голосіївському районному суді міста Києва.

 

ВИСНОВКИ

За результатами висновків опитування, робота суду організована на належному рівні . Будівля суду є доступною для більшості відвідувачів, має вигідне розташування, до неї легко дістатись громадським транспортом. Переважна більшість відвідувачів суду є мешканцями Голосіївського району міста Києва.

Респонденти заявляють, що в цілому отримати інформацію в суді досить легко та безперешкодно. Інформація наявна в суді є повною та доступною.

Враження респондентів від візиту до суду відповідають очікуванням.

За результатами опитування, були надані рекомендації, які будуть враховані для удосконалення роботи суду.