flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Пам’ятка для представників ЗМІ щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання

Пам’ятка для представників засобів масової інформації, громадськості, вільних слухачів щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ та
 присутності у залі судового засідання

 


 

 

 Шановні представники засобів масової інформації, громадськості, вільні слухачі!

 

Цю пам’ятку розроблено для зручності та ефективності вашої роботи в Голосіївському районному суді міста Києва під час висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання.

Голосіївський районний суд міста Києва всіляко сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників ЗМІ, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Упевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ у судовому порядку.

Як відомо, стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.

Нагадаємо, що дату, час і місце проведення відкритого судового засідання в Голосіївському районному суді міста Києва можна дізнатися на офіційному веб-сайті суду у рубриці «Перелік справ, призначених до розгляду».

Розгляд справ у суді проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.

Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.

 

Кожен має право ознайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

 

Рішення Голосіївського районного суду міста Києва розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби.

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися із клопотанням до судді-доповідача у справі.

 

Особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, 
де перебувають відвідувачі в очікуванні інших судових засідань:

 

Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

 

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

 

Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

 

Нагадаємо, що учасники судового процесу звертаються до судді «Ваша честь».

 

Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника.

 

Шановні колеги!

Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками процесу.

 

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавство не надає права ставити питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.

 

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до відповідальності (ст. 129 Конституції України).

 

Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду справи оголошується перерва.

 

 

З повагою

Адміністрація Голосіївського районного суду міста Києва